ARMONİ

NOTA BİLGİSİ

* Portenin tanımı
* Porte üzerinde notaların dizilimi
* Nota değerleri (süreleri), notada duraklar (suslar)
* Ölçü kavramı
* Müzik yazımında anahtar kullanımı (sol, fa ve do anahtarları )
* Donanım bilgisi (porte üzerine anahtar, arıza, ölçü yerleştirme)
* Nota yazım kuralları

ARALIKLAR ( INTERVALS )

* Notalar arasındaki mesafelerin adlandırılması
* Uyumlu (consonance) aralıklar
* Uyumsuz (disonance) aralıklar
* Gergin (triton) aralıklar
* Artık (augmented) aralıklar
* Eksik (diminished) aralıklar

GAM BİLGİSİ

* Gamların formüle edilmesi
* Diyez ve bemol dizilimi
* 4’lü 5’li çemberi
* Pentatonik diziler
* Blue scale
* Majör gamlar
* Be-bop majör
* Eolik minör
*Armonik minör
* Melodik minör

MODLAR

* Majör modlar
* Minör modlar
* Pentatonik modlar

SENTETİK DİZİLER ( SYNTHETIC SCALES )

* Diminished scales
* Whole tone scales

AKOR BİLGİSİ

* Triad’lar ( 5’li Akorlar)
* 7’li Akorlar
* Akor çevrimleri
* Akor ve gam ilişkileri
* Diatonik akor dizilimi (majör, eolik, armonik, melodik minör dizi akorları)
* Secondary Dominants (ikincil dominantlar)
* Extended Dominants
* Chord Substitution (vekil akorlar)
* Chord Tensions (gerilimli akor sesleri)
* Modal Exchange Chords (modal değişim Akorları)
* Related Two ( ilgili ikililer)
*Special Function Chords

KADANSLAR

* II,V,I kadansları
* Turnaround

MODÜLASYON ( MODULATION )

* Direct modulation
* Pivot chord modulation

FORM BİLGİSİ

* Blues
* Rhythm Changes
* Through Composed


CAZ GİTAR | ELEKTRİK GİTAR | EAR TRAINING | ENSEMBLE

VİDEOLAR