CAZ GİTAR

Triad’lar
7’li akorlar
Gerilimli akor sesleri: “Tensions”
Akor çevrimleri,
Akor seslendirme prensipleri: “Voicing” ve “Drop Voicing” kavramı, Drop 2, Drop 3
uygulamaları, farklı tel gruplarına uyarlanma biçimleri,”Voice Leading”,
Vekil akorlar: “Chord Substitutions”,
“Shell Voicings”,
Diad’lar,
Diatonik Armoni,
Akor dizileri: “Chord Progressions”,
Chord-Melody, Chord-Solo prensipleri,
Gamlar,
Modlar,
Arpejler,
Motivic Development “Şarkı melodisini yorumlaya dayalı doğaçlama, motif geliştirerek doğaçlama”,
Akor – Gam ilişkileri,
Form bilgisi: Blues, Rhythm Changes, Through Composed ,
Armonik doğaçlama,
Modal doğaçlama,
Alternate picking,
Sweep (economy) picking,
Fingerpicking,
Legato,
Swing eights & Straight (Latin) eights,
Melodi (Head) yorumlama prensipleri,
Armoni yorumlama prensipleri,
Temel rearmonizasyon prensipleri,
Dönemsel ve Stilistik yorumlama biçimleri,
Comping “Eşlik yapma prensipleri”,


ELEKTRİK GİTAR | ARMONİ | EAR TRAINING | ENSEMBLE

VİDEOLAR