EAR TRAINING

MOVABLE DO

Movable do bir çeşit transpozisyon sistemi üzerine kurulu yalnız sese odaklı yapılan çalışmadır. Farklı notalar düşünmeksizin piyanonun tüm tuşlarını Do kabul ederek gam ve akorların duyumu ve söylenmesidir.

ARALIKLARIN DUYUMU VE SÖYLENMESİ

Piyanoda basılacak iki ayrı sesin aralığını duyabilme veya herhangi bir ses alınarak aralıkları söyleyebilme.

TRİAD’LARIN (5’li Akor) DUYULMASI VE SÖYLENMESİ

Temel olarak kabul edilen 5’li akor sistemi oluşumlarını piyanoda basılan bir sesten yola çıkarak söyleme veya basılan bir akorun majör, minör, half diminished, diminished, augmented vs. mi olduğunu hangi çevrimde basıldığını algılama ve söyleme.

7’Lİ AKORLARIN DUYULMASI VE SÖYLENMESİ

7’li akorların duyumu 5’li akor duyumunun biraz daha gelişmiş şeklidir. 4 sesli akor duyumudur ve 5’li akorlara göre bir çevrim daha vardır. 7. derece geçmişte bir akor tansiyon (chord tension) sesi olarak kullanılsa da günümüzde en temel akor olarak 7’li akorları kullanıyoruz. 7’li akor duyumu da piyanoda basılan bir sesten yola çıkarak çevrim veya temel pozisyonda akor seslerini söyleme veya basılan bir akorun 7, maj7 ,half dim7, dim7, aug7 mi olduğunu hangi çevrimde basıldığını algılama ve söyleme çalışmasıdır.

9’LU AKORLARIN DUYULMASI VE SÖYLENMESİ

9’lu akorlar 5 sesli akorlardır. 9. derece bir tansiyon sesidir (chord tension). 9. derecede belli kurallara uyularak kullanılır. 9, b9 ve #9 akora eklenen tansiyon sesleridir. Bu akorlarda basılan bir sesten yola çıkarak söylenir veya basılan bir akor karakteri algılanır ve sesler söylenir.

MODLARIN DUYULMASI VE SÖYLENMESİ

Tüm modların movable do tekniği ile söylenmesi ve duyulması. Piyanodan alınan bir sesi kök ses kabul ederek istenilen modu söyleme veya çalınan bir modun ionian, lydian b7, locrian vs hangi mod olduğunu algılama ve söyleme.

SENTETİK DİZİLERİN (synthetic scales) DUYULMASI VE SÖYLENMESİ

Doğadan bize ulaşmayan sonradan yaratılmış diziler olan diminished ve wholetone dizilerinin movable do sistemi ile söylenmesi ve çalınan dizilerin doğru algılanması.

MODAL SOLFEJ OKUMA

İleri düzey duyum becerisi gerektiren bir çalışmadır bu yüzden öncelikle yukarıda yazılan becerileri kazanmak gerekir. Modal solfej okuma donanımda hiçbir belirteç bulunmayan hangi mod olduğu belli olmayan bir solfej parçasını farklı modlara aktararak okumadır. Örneğin 4 ölçülük bir parçayı hocadan gelecek direktifle (1. ölçü dorian 2.ölçü locrian 3.ölçü lydian 4.ölçü ionian gibi) parçayı okuma esnasında farklı modlara uygulayabilmektir. Bu şekilde okuma yaparken bir önceki ölçüde natural olan bazı sesler arıza alabilir veya tam tersi arıza alan sesler natural olabilir. Modal solfej okuma bu notaları tam doğru verebilmek için iyi bir duyum yeteneği kazandırma çalışmasıdır.

 

 


CAZ GİTAR | ELEKTRİK GİTAR | ARMONİ | ENSEMBLE

VİDEOLAR