ENSEMBLE

Belli bir enstruman hakimiyetine erişmiş öğrencilerden, çeşitli tarzlarda müzik grupları oluşturmak amaçlanır. Hangi yaştan olursa olsun, öğrencileri, gelecekte kendilerini görmek istedikleri sahneye hazırlamak üzere çalışmalar yapılır. Genel olarak amaç derse katılacak tüm arkadaşların kulaklarına aşina olmuş parçalar seçilerek bir arada çalmalarını sağlamak ve bu esnada farklı enstrumanlar arasında nasıl uyum yakalandığını öğretmektir.

Caz ensemble, daha profesyonel bir yapı gerektirdiğinden ustalık sınıflarına yükselmiş öğrenciler veya profesyonel müzisyenlerden kurulur.

Rock ve Pop Ensemble, orta seviyeden itibaren akor, melodi, ritim ve eşlik bilgisi oluşmaya başlamış öğrencilerin katılabileceği popüler parçalardan oluşan repertuvar seçimlerinin çalındığı topluluklardır.

* Trio ve daha büyük grupların bir arada çalması
* Birlikte çalma prensipleri
* Form takibi
* Diğer enstrumanların takibi
* Eşlik çalma prensipleri (davul, bas ve armonik çalgılar)
* Nüans
* Trade
* Interplay


CAZ GİTAR| ARMONİ | ELEKTRİK GİTAR | EAR TRAINING |

VİDEOLAR